Investeren in vastgoed

Weinig investeerders (indien aanwezig) zouden ooit geld uitgeven aan investeringsvastgoed tenzij het een gunstig rendement genereert. Kapitaal in onroerend goed plaatsen met de verwachting een rendement te genereren, is het kenmerk van beleggen in onroerend goed en het is gewoon slim voor elke individuele belegger om alle opbrengsten van het bezitten van vastgoedbeleggingen in overweging te nemen.

In dit artikel willen we het rendement bespreken dat een individuele belegger kan verwachten te ontvangen uit zowel monetaire als niet-monetaire bronnen die verband houden met inkomstengenererend onroerend goed als investering (niet het bezit van persoonlijke woningen). Beide bronnen, hoewel niet per se een geldmaker op zich, zijn toch rendement voor de belegger.

Monetair rendement

Monetaire bronnen van voordelen omvatten die welke direct kunnen worden gemeten aan de hand van kosten of opbrengsten van die component. Met andere woorden, hoeveel geld (in dollars en centen) kan worden verdiend met het huren van onroerend goed?

Ten eerste is er het inkomen. Huurinkomsten die overblijven na bedrijfskosten, schuldendienst en belastingen is de cashflow die uw inkomen wordt. Natuurlijk zijn er factoren die van invloed kunnen zijn op de huurinkomsten die u in de loop van de tijd ontvangt, zoals de concurrentie op de markt, of een verandering in de markt die de markt drastisch verandert en een groot verschil veroorzaakt tussen wat huurders in het verleden nu bereid zijn te betalen op dit punt; desalniettemin, als uw cash-in overleeft en uw cash-out overschrijdt, is het geld in uw zak.

Ten tweede is er waardering. Dit resulteert in wat kan worden gecategoriseerd als reële of nominale waardestijgingen van het onroerend goed. Nominale waardestijgingen betekenen dat een onroerend goed in absolute dollars is gestegen. Echte waardestijgingen doen zich voor als een actief in waarde stijgt met een snelheid die hoger is dan de juiste maatstaf voor inflatie in de economie of het marktmandje dat wordt gebruikt als maatstaf voor koopkracht. Waardering kan worden gerealiseerd door ofwel de verkoop, andere vervreemding van het actief, of door te lenen tegen de verhoogde waarde van het actief.

Ten derde is er een financiële hefboomwerking. Dit geldelijke rendement is gekoppeld aan het gebruik van geleende middelen. Positieve hefboomwerking resulteert in het verdienen van geld door het gebruik van geleend geld (geld van andere mensen) dat minder kost dan het rendement dat ze mogelijk maken, wat resulteert in een groter rendement op het eigen vermogen van de belegger en tegelijkertijd de belegger in staat stelt een veel grotere investering te controleren dan mogelijk zou zijn zonder geleende middelen.

Niet-monetaire retouren

Niet-geldelijke bronnen van voordelen zijn minder voor de hand liggend, maar kunnen worden gemeten aan de hand van persoonlijke beleggingsdoelstellingen en alternatieve kosten die aan het specifieke voordeel zijn verbonden.

Ten eerste is er de trots van eigendom. Direct eigendom van en controle over een investering in onroerend goed stelt iemand in staat zijn lot te bepalen door het beheren en nemen van zijn eigen beslissingen over die investering. Bij een erfpachtovereenkomst voor bedrijfsmatig onroerend goed kan dit ontbreken.

Ten tweede is er veiligheid. De wetenschap dat een belegging onder controle van de belegger is, geeft een zekere mate van zekerheid. Beheersing van het eigendom van land en verbeteringen op een specifieke locatie om bijvoorbeeld een ononderbroken eigendom op hetzelfde adres voor een bedrijf te verzekeren, kan van vitaal belang zijn voor het voortbestaan, de groei en het uiteindelijke succes van een bedrijf. Of het kan te maken hebben met het opbouwen van een landgoed om financiële zekerheid te verzekeren bij pensionering.

Ten derde is er diversificatie. In dit geval kan een belegger onroerend goed kopen als belegging voor diversificatie van de portefeuille om het risico te spreiden door een diversiteit aan beleggingen tussen verschillende soorten beleggingen te hebben.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de meeste investeringen in onroerend goed tax shelter-voordelen met zich meebrengen die voortvloeien uit mogelijkheden om belasting op inkomsten uit te stellen door middel van afschrijvingen en een verscheidenheid aan heffingskortingen.

Reacties zijn gesloten